Kur'an Tefsir Kitapları İndir

2009-12-15 22:58:00

Kitabın Adı Yazar İndir Oku Ahkam Ayetleri Tefsiri el-Horasani Ahkam Tefsiri M.Ali Sabuni Belagat Nusrettin Bolelli   Besairul-Kuran Ali Küçük   Büyük Kur'an Tefsiri Konyalı M.Vehbi   el-Akl ve Fehmü'l Kur'an Haris el-Muhasibi   el-Fevzü'l-Kebir fi Usuli't-Tefsir ed-Dihlevi    el-Veciz Tefsiri      Elif-Ba Derleme    Elmalılı Tefsirinde Kur'ani Terimler ve Deyimler M.Y.Soyalan   Emr-i Ma'ruf Nehy-i Münker Celalüddin el-Umeri    Fahrettin Yıldız Tefsiri Fahrettin Yıldız     Fatiha Suresi Tefsiri Sadreddin Konevi   Fatiha Suresi ve Türkçe Namaz M.Sait Şimşek   Fatiha Tefsiri ve Namaz Ömer Temizel    Fi Zılal-il Kur'an Seyyid Kutub   Furkan Tefsiri M.M.Hicazi   Hak Dini Kur'an Dili Elmalılı H.Y.                     Hatim Programı Derleme                                           Hulasa-i Hulasatu'l-Beyan Ali O. Çetinli   İbn Mesud ve Tefsir İlmindeki Yeri Hüseyin Küçükkalay İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri Celal Yıldırım   İşaratul-Kuran Asım Yılmaz ... Devamı

Fıkıh Kitapları İndir ve Oku

2009-12-15 21:52:00

Kitabın Adı Yazar İndir Oku 3000 Seçme Fetva Mehmed Emre Ahkamü's-Sultaniye el-Maverdi Bidayetü'l-Müctehid İbni Rüşd Büyük İslam İlmihali Ö.Nasuhi Bilmen Büyük Şafii Fıkhı Heyet Büyük Şafii İlmihali Ebu Şuca Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar Hamdi Döndüren   Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku Saffet Köse Çağdaş Meselelere Fetvalar Yusuf el-Kardavi Cenaze Kitabı Nasruddin Elbani   Çeşitli Fıkıh Kitapları Derleme Dini Meselelerimiz Mehmet Talu Diyanet İşleri Başkanlığı Fetvaları Derleme Doğru Bildiğimiz Yanlışlar Abdulaziz Bayındır   Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı ve Müctehidlerin Farklı Görüşleri Camisab Özbek el-İhtiyar Mavsili el-Milel ve'n-Nihal eş-Şehristani el-Muvafakat İslami İlimler Metodolojisi Şatıbi Fetava-yı Hindiyye Burhanpurlu Şeyh Nizam Fetava-yı Resulullah Seyyid el-Cemili   Fethullah Gülen Hoca Efendinin Fıkıhını Anlamak Faruk Beşer Fetvalar Mevdudi Fetvalar ve Şafii İlmihali Halil Günenç    Fetvalarla Çağdaş Hayat Faruk Beşer   Fezaili Sadakat M.Zekeriyya Kandehlevi   Fıkhi Kaideler Celal Yıldırım   Fıkhu's- Sünne Seyyid Sabık   Fıkıh Kitaplığı (107 kitap) Derleme &nb... Devamı

Devrim Olsaydı 3 Milyon Kişi Ölecekti! (deniz gezmiş ve tayfasın

2009-12-12 10:56:00

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını idama gönderen mahkemenin savcı yardımcısı Baki Tuğ, "9 Mart 1971'de komünist bir ihtilal olsaydı 3 milyona yakın insan katledilecekti" dedi ve ekledi: “Liste MİT’in arşivinde”Aksiyon Haber Dergisi, 12 Mart 1971 askeri müdahalesine ışık tutacak çarpıcı bir söyleşiyi bugün piyasaya çıkan yeni sayısında kapak yaptı. 1972 yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam sehpasına çıkaran mahkeme heyetinde savcı yardımcısı olarak bulunan Baki Tuğ, 12 Mart muhtırasının arşivlerde kalan ve akıllara durgunluk verecek yönlerini açıkladı.Tuğ, "Darbecilerin planladığı gibi 9 Mart 1971'de komünist bir ihtilal olsaydı 3 milyona yakın insan katledilecekti" dedi. Tuğ, katledilecek isimlerin listesinin de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arşivinde bulunduğunu öne sürdü. Tuğ, bugün o döneme ilişkin açıklamalar yapan ve aralarında çok sayıda iş adamının da bulunduğu isimlerin listede yer aldığını kaydetti. Tuğ, listenin devlet sırrı olması nedeniyle açıklanmasının doğru olmayacağını da sözlerine ekledi.12 MART VE 27 MAYIS KIYASLANAMAZBaki Tuğ, 27 Mayıs darbesinin, millet iradesiyle iktidara gelen bir siyasi partiyi iktidardan düşürdüğünü anlattı. Tuğ, "Bu nedenle 12 Mart 1960 darbesinden farklıdır. 1960'da anayasal düzeni değiştirelim, biz hakim olalım, Türk insanını öldürelim, Rusya ile beraber bu işi götürelim, anlayışı vardı" diye konuştu. İki darbenin karşılaştırmasının mümkün olamayacağını ifade eden Tuğ şunları söylüyor: "Bugün bu hatayı Aydın Menderes de yapıyor. Babama da onlara da yazık oldu, diyor. 3 genç insan idam edildi diye biz mutlu mu olduk? Kanun emrediyordu, idam edildiler. Komünist bir ihtilal olsaydı, üç tane insan mı idam edilecekti? 3 milyon insan duvar dibinde taranacaklardı."O dönemde, Devrim ve Cumhuriyet gazeteleriyle Yön, Emek ve Türk Solu dergilerinin ihtilalin yayın organı olduğunu aktaran Tuğ, "Bir nevi ihtilalin sözcülüğünü yapıyorlardı. Onlarla olan faaliyetlerimiz bizi sıkıyönetime ka... Devamı

deniz gezmis i kahraman sanan cahil

2009-12-12 10:53:00

Özgürlük,halkların kardeşliği diye yırtınan kendilerini hergün "Bugün yeni bir devrime uyanıyorum" diye avutan,arkadaşlarından duyduğu, sağda solda gözüne ilişen sol görüşle ilgili 1-2 materyelin etki alanından çıkamamış,yeni birşeyler ögrenip bilgisine bilgi katmak yerine Sabahtan akşama kadar Çanakkale Destanını anlatıyormuşçasına Deniz gezmiş'in hayatını anlatabilecek 17-25 yaş arası solcu(Geçinen) tayfa. Devamı

SULTAN YILDIRIM BAYEZİD

2009-11-21 10:09:00

Babası                    : Murad HüdavendigarAnnesi                    : Gülçiçek HatunDoğumu                  : 1360Ölümü                      : 8 Mart 1403Saltanatı                  : 1389 - 1403SULTAN YILDIRIM    BAYEZİD    1389 - 1403HAYATI   Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne'de doğdu. Babası Murad Hüdavendigar, annesi Gülçiçek Hatundur. Gülçiçek Hatun Rum'dur. Yıldırım Bayezid yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, koç burunlu, ela gözlü, kumral saçlı, sık sakallı ve geniş omuzluydu. Girdiği savaşlarda gösterdiği cesaretten dolayı ona 'Yıldırım' lakabı takılmıştı.Çocukluğunu Bursa Sarayı'nda kardeşleriyle birlikte geçirdi. İyi bir eğitim gördü. Devrin en büyük alimlerinden dersler aldı. Gençliğinde Kütahya sancağında valilik yaptı. Sultan Murad Hüdavendigar'ın vasiyeti gereği 1389 yılında padişahlığa getirildi. Tahta çıktığında 29 yaşındaydı. Sırbistan'ın başında, Kosova savaşında ölen Kral Lazar'ın oğlu Stefan Lazaroeviç vardı. Barış antlaşması için geldiği Edirne'de kız kardeşi Maria'yı ... Devamı

SULTAN MURAD HÜDAVENDİGAR

2009-11-21 10:05:00

Babası               : Orhan GaziAnnesi               : Nilüfer SultanDoğumu            : 1326Ölümü               : 1389Saltanatı           : 1359 - 1389Devlet Sınırları : 500.000 km2HAYATI   Sultan Birinci Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun'dur (Holofira). Sultan Birinci Murad uzun boylu, değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti.Başına mevlevi sikkesi üzerine testar sarılı bir başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli beyaz elbiseden hoşlanırdı. İlk eğitimini annesi Nilüfer Hatun'dan aldı. Daha sonra tahsilini tamamlamak için gittiği Bursa Medreselerinde ilim ve sanat adamları ile beraber yaşadı. Sultan Birinci Murad, gayet nazik, sevimli ve çok halim selimdi. Alim ve sanatkarlara hürmet gösterir, fakirlere ve kimsesizlere şefkatli davranırdı. Dahi bir asker ve devlet adamıydı. "Derviş Gazilerin Şeyhlerinin Kralı Murad Gazi" diye anılan Sultan Birinci Murad, bütün hayatı boyunca planlı ve programlı hareket etti. Sultan Birinci Murad, Bizans Kilisesi'ne göre bir kafir ve İsa düşmanı olarak ... Devamı

ORHAN GAZİ

2009-11-21 10:00:00

ORHAN GAZİ   1326 - 1359Babası : Osman GaziAnnesi : Mal SultanDoğumu : 1281Ölümü: 1360Saltanatı: 1326 - 1359Devlet Sınırları: 95.000 km2HAYATI:Orhan Gazi 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Kayı aşiretinin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatundu. Orhan Gazi, sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ulemaya hürmetli, dindar, adaletli, hesabını bilen ve hiçbir zaman telaşa kapılmayan, halka kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık halkın arasına karışır, onları ziyaret etmekten çok hoşlanırdı.Orhan Gazi, babası Osman Gazi'nin 1326'da vefatı üzerine beyliğin başına geçti. Orhan Gazi 1346'da Bizans İmparatoru VI.Yoannis Kantakuzinos'un kızı Teodora ile evlendi. Ayrıca, Yarhisar Tekfur'unun kızı Holofira, Bilecik tekfuruyla evlendirilirken, düğün basılıp Holofira esir alındı ve Orhan Gazi ile evlendirildi. Müslüman olduktan sonra adı Nilüfer Hatun olarak değiştirildi; bu evlilikten, ileride Osmanlı Devleti'nin üçüncü hükümdarı olacak Murad Hüdavendigar doğdu. Erkek çocukları: Süleyman Paşa, Murad Hüdavendigar, İbrahim, Halil, Kasım Kız çocukları: Fatma HatunASKERİ BAŞARILAR:Savaşlarda daima ordusunun başında bulunan Orhan Gazi'nin siyasi ve askeri en önemli başarısı kuşkusuz Bursa'nın 6 Nisan 1326'da alınmasıydı. Alaüddin Ali Bey'i kendine vezir atayan Orhan Gazi, Orhaneli kazasını ele geçirerek, Bursa önlerine geldi ve şehri kuşattı. Şehir, ciddi bir çatışmaya girmeden teslim alındı. Devletin merkezi Bilecik'ten Bursa'ya nakledi... Devamı

OSMAN GAZİ

2009-11-21 09:47:00

   OSMAN GAZİ        1281 - 1326Babası:    Ertuğrul GaziAnnesi    : Hayme HatunDoğumu    : Söğüt, 1258Ölümü        : Bursa, 1326Saltanatı      : 1281 - 1326Devlet Sınırları   : 16.000 km2HAYATI:Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Hatun'dur. Osman Gazi uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın kaşlıydı. Omuzları arası oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmı, aşağı kısmına oranla daha uzundu. Başına kırmızı çuhadan yapılmış Çağatay tarzında Horasan tacı giyerdi. İç ve dış elbiseleri geniş yenliydi.Osman Gazi değerli bir devlet adamıydı. Dürüst, tedbirli, cesur, cömert ve adaletliydi. Fakirlere yedirip, giydirmeyi çok severdi. Üzerindeki elbiseye kim biraz dikkatlice baksa, hemen çıkartıp ona hediye ederdi. Her ikindi vakti kendi evinde kim varsa onlara ziyafet verirdi. Osman Gazi, 1281 yılında Söğüt'te Kayı Boyu'nun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmakta çok ustaydı. Aşiretin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatun ile evlendi ve bu evlilikten ilerde Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan oğlu Orhan Gazi doğdu. Osman Gazi, Ahi Şeyhlerinden Edebali'nin görüşlerine değer verir ve ona saygı duyardı. Sık sık Şeyh Edebali'nin Eskişehir Sultanönü'ndeki Dergahına gider ve misafir kalırdı. Osman Gazi bir gece Şeyh Edebali'nin dergahında misafirken, bir rü... Devamı

Blogcu için blog kodları sitesi

2009-11-20 20:10:00

İşte size en güzel blog kodları sitesi1) http://www.freecsstemplates.org/css-templates/ yüzlerce değişik şablonun yayınlandığı bir site2) http://www.free-css-templates.com/free-templates.htmlBenimde pek çok şablununu uyarladığım bir site. 1 linkteki adreste olduğu kadar çok şablon bulunmasada güzel şablonlar mevcut.3) http://www.oswd.org/designs/browse/An itibari ile 2080 adet şablon yayınlanıyor. 4) http://www.openwebdesign.org/browse.phpSitede yayınlanan yüzlerce şablonu değişik şekillerde sıralayıp  bulabileceğiniz  bir site. 5) http://www.templateworld.com/free_templates.htmlWeb 2.0 tarzında çok güzel şablonların bulunduğu bir site. Yalnız şablonları düzenlemek diğerlerine göre biraz zahmetli. Çünkü bazı şeyleri değiştirmek için photoshop kullanmak gerekebiliyor.6) http://www.ocarda.com/templates/index.htmYine pek çok şablonun bulunduğu bir site. Ayrıca Wordpress, phpBB, phpBB Nuke şablonlarıda bulabilirsiniz.7) http://andreasviklund.com/templates/8) http://www.cmgtechnologies.com/free-css-templates.php9) http://www.csstemplates.net/free-css-templates.php10) http://templates.arcsin.se/En çok şablon uyarladığım sitelerden biri. Ayrıca şablonların wordpress versiyonlarıda mevcut.11) http://www.freelayouts.com/websites12) http://www.opensourcetemplates.org/browse.php13) http://www.styleshout.com/free-templates.php14) http://www.pannasmontata-templates.net/templates/Pek çok logcunun dikkatini çeken şablonların bulunduğu bir site.15) http://www.kendahlin.com/web-design/16) http://www.jauhari.net/themes17) http://demusdesign.com/18) http://www.templatesbox.com/templates.htm19) http://www.solucija.com/home/css-templates/Yine düzenlenmesi diğerlerine göre biraz zor olan şablonlar mevcut.20) http://www.opendesigns.org/view-designs/Bakmadan geçmeyin diyceğim bir site.21) http://www.ramblingsoul.com/free_css_templates/... Devamı

Hukukta İmza

2009-11-07 21:55:00

Hukuk sistemimizde imza çok önemli sonuçlar doğuran bir işlemdir. Çoğu kez ne yazık ki hukukla ilgili çok bilgisi olmayan kişilerin imzanın nasıl, ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı hakkında çok yetersiz bilgileri olduğunu gözlemliyoruz. Bunun sonucu olarak da gerekli prosedürleri bilmeden ve de bir hukukçuya danışmadan kullanılan imzalar telafisi mümkün olmayan ve istenyen hukuki sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sayfada Türk Hukuk Sisteminde "imza" prosedürünün önemi ve imzanın ne şekilde ve nelere dikkat ederek kullanılması gerektiğiyle ilgili çeşitli bilgiler derlenmiş, ayrıca uygulamada sık rastlanan bazı olaylardan da örnekler verilmiştir: Pek az kişi maddi değeri en yüksek varlığının imzası olduğunun farkındadır. Maddi durumunuz ne olursa olsun en değerli varlığınız imzanızdır. İmzanız ile telaffuz dahi edilemeyecek miktarlarda borç altına girebilir, tüm malvarlığınızı birine bağışlayabilir, pek çok suçu farkında olmadan işleyebilir ve daha pek çok hukuki işlemi yapabilirsiniz. Bu nedenle imzanızı herşeyden iyi korumanız ve çok dikkatli ve bilinçli kullanmanız en önemli hukuki güvencenizdir. Hukukda imza prosedürü ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sayılabilir: - İmzanız kolay taklit edilemeyecek bir imza olmalıdır. Bu nedenle paraf, basit işaretler, karalamalar, kısa imzalar kullanmaktan kaçınmanız gerekir. En iyi imza açık isim ve soyadınızının tamamını kısaltmadan içeren el yazınızdır. - İmzanız en cimri şekilde harcamanız gereken maddi değerinizdir. Nereye ve ne için harcadığınıza çok dikkat etmeniz gerekir. - İmza attığınız her belge hayati derecede önemlidir. Bir belgeyi konusu ne olursa olsun okumadan imzalamak yapılabilecek en ... Devamı