YÖNETİM PSİKOLOJİSİ

2009-11-07 22:08:00

    YÖNETİM PSİKOLOJİSİ Yazarı : Prof. Dr. Erol EREN Yayınevi : Beta Baskı : İstanbul / 1993 / 444 shf.   Bölüm 1 Psikolojinin Genel Yönetim ve İşletme Yöntemi İle İlişkileri: A: Kavramla İlgili Açıklamalar: İşletmeler birtakım amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelen ham- madde makine insan ve organizasyon gibi üretim araçlarının uygun bir bileşiminden oluşmuş kuruluşlardır.   B: Yönetimde Davranış Bilimleri ve Psikolojinin Bu Bilimler İçindeki Yeri: Davranış bilimlerini oluş- turan üç temel bilim vardır: Psikoloji, sosyoloji ve antropolojidir. Bunların dışında tarih, hukuk, biyoloji ve iktisat gibi toplumsal içerikli bilimler de yer alır.   C: Yönetim İle Psikolojinin Belli Başlı İlkeleri: Bu ilkeler işe uygun personel, üretilen malı satabilme, güdüleme, tutumların ölçülmesi, alt-üst ilişkilerini iyileştirmek, yönetsel yetkinin kurulmasıdır.   D: Bilim ve Yaşam Diyalogu: Bilimsel yaklaşımın iki yönü vardır. Bunlar ıraksak ve yakınsak yaklaşımlardır. Sosyal bilimlerde bu yaklaşımların değerlendirilebilmesi yer, zaman, örgütsel ve kişisel özelliklere göre değişmektedir. Yönetim ve Örgütsel Psikolojinin Özellikleri: Sanayi devriminden bu yana insan çalışmasında ve çalışma çevresinde büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Eskiden işin tüm safha ve süreçleri üzerinde bilgi ve beceri sahibi olan ustalık sistemi yerini günümüzde uzmanlaşma olgusuna bırakmıştır. Yönetsel ve örgütsel psikolojinin doğuşuna neden olan klasik yönetim görüşleri ortaya atılmıştır. Görüşü ilk ileri süren Frederick W. Taylor’dur. İkinci ve en önemli görüş Henri Fayol’undur. Bu görüşe g... Devamı

UYUMLU ŞİRKET

2009-11-07 22:07:00

    UYUMLU ŞİRKET Yazarı : Alvin TOFFLER Yayınevi : İlgi Yayıncılık Baskı : İstanbul / 1989 / 203 shf.   GİRİŞ: DİNAZOR ŞİRKETLER MÜZESİ: Kitabın konusu, amaçlarını yeniden belirlemek ve kendilerini yeniden düzenlemek ihtiyacıyla karşılaşan şirketlerdir. İş dünyasında şirketlerin bazıları daha şimdiden kurtarılamama tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Bunlara dinazorlaşmış şirketler deniyor. Uyum kabiliyeti olmayan bu şirketlerin pekçoğu yüzyılın sonuna kadar kaybolup gideceklerdir. Şirketlerin çoğu 1955-1970 yılları arasında kesintisiz ve düzenli bir büyüme gösterdi. Fakat bu zamandan sonra olaylar alışılan ve tahmin edilen bir şekilde değil, giderek sürprizlrle dolu ve alışılmadık bir tarzda gelişti. İşte bu durumda şirketlerin bu değişime uyum sağlaması sorunu ortaya çıktı. Yöneticilerin şirketlerini bu değişimlere uydurabilmeleri için alışılmamış yöntemler kullanmalarını zorunlu kıldı. Nasıl sanayi devrimi, feodal toplum kurumlarını tehdit edip sonunda değiştirdi ise yazarın “süper sanayi” diye adlandırdığı bu yeni dönem günümüzün temel kurumlarını tehdit etmektedir. Hiçbir şey dünkü başarıların sarhoşluğundan daha tehlikeli olamaz. Bugün en büyük endüstri kuruluşlarında her iki yılda bir büyük organizasyon değişikliklerine gidiliyor. Bu değişim süresinde ABO ve dünya sanayi tarihinde hiçbir şirket ATT’nin geçirdiği kadar sıkıntılı bir yeniden düzenlenme süreci geçirmemiştir. Bütün değişim sorunları, ATT örneğinden yola çıkılarak incelenmektedir. 1968 yılında Toffler’e rapor hazırlaması önerilir. Toffler, şirkette ünvanına bakmaksızın herkes ile görüşür. Sonunda raporu hazırlar. Fakat önerileri çok aykırı bulunur. Rapord... Devamı

PROFESYONEL SEKRETERİN ELKİTABI

2009-11-07 22:06:00

    PROFESYONEL SEKRETERİN ELKİTABI  Yazar : Cary COHEN Yayınevi : Rota Baskı : İstanbul / 1994 / 174 shf.   BÖLÜM 1 PLANLAMA VE ORGANİZASYON Bilgi Edinme Yoluyla Planlama Ve Düzenleme: Düzgün işleyen bir ofis oluşturmanın anahtarı yapılacak işleri planlamaktır. Yapılacak işlerin planlanması, sorunların ortaya çıkmasını beklemeden sizin bir şeyler yapmanız anlamına gelir. Yani neyin yapılması gerektiğini öngörme, doğabilecek olası "dar boğazları" ve onlarla en iyi şekilde nasıl baş edilebileceğini teşhis etme demektir. Bunu yapmanın yolu yapılacak işler planlama listesi geliştirmektir. Yapılacak işler planlama listesini kullanmak için şu adımları izleyin: 1.Patronunuz için yapmak zorunda olduğunuzu düşündüğünüz en önemli görevleri belirleyin ve sıralayın. 2.Patronunuzun gereksimine göre her maddenin önem derecesini seçin ve "Önem" sütununa listeleyin. 3.Şimdi her bir maddeye bakın ve her işin alacağı zaman ve size çıkaracağı güçlük açısından sıralamayı yapın. Sıralama değerini "Zorluk" sütununa girin. 4.Son olarak, eğer varsa, sorunları "Düşünceler" sütununa yazın. Yapılacak İşler Planlama Listesi Yapılacak İşin Tanımı Önem Zorluk Düşünceler Departman bütçe raporu 2 4 Geliştir Min. pers. Toplantısı 5 3   Otel rez. Ayarla 1 6 1 Nisan gezisi Telf. Değişiklik 4 1 Kontrol et Dosya sis.düzenle 3 2   Fax tamir 6 5   Bu uygulama ile iki sütunu sıralamaya sokmakla, size göre iş önceliği ile iş zorluğunun ille de aynı derecede olmadığını görebildiniz. Bir başka planlama aracı: Yapılacak işleri planlama sürecinde yardımını göreceğiniz bir başka araç da duvara asacağınız "Bir Bakışta Bütün Bir Yıl Takvimi" olacaktır. Bu takvimle bir bakışta bütün bir yılın ... Devamı

SÜPER YÖNETİM KİTABI

2009-11-07 22:05:00

    SÜPER YÖNETİM KİTABI Yazar : Charles HANDY Yayınevi : İlgi Baskı : İstanbul / 1989 / 284 shf.   BİRİNCİ KİTAP Bölüm 1: Yönetimin Dört Tanrısı Eski Yunan Mitolojisinden tanıdığımız bazı Tanrı adları ya bir modele yada bir yönetim felsefesine verilmiş veya bir şirket yönetim modeliyle özdeşleştirilmiştir. Her modelin bir adı, tekniği ve kendisini sembolize eden bir simgesi vardır. Model adı, simgesi ve Yunan tanrısı birlikte bir imajı oluştururlar. Bu bölümde kısaca bu modellerin özellileri üzerinde duracağız. * Kulüp Modeli (Zeus): Simgesi Örümcek ağıdır. Zeus, Olimpus Dağı’nda hükümranlığını sürdüren öfkelenince şimşekler, memnun edilince bağışlar yağdıran bir tanrılar tanrısıdır. Bu sistemde bürokrasi, yani kırtasiyecilik hemen, hemen yoktur. Zeus mektup veya not yazmaz. Mümkünse yüz yüze mümkün olmazsa, telefonla konuşur. Zeusların en büyük özelliği ilgi ve güvenden kaynaklanan sezgileriyle iş yapmalarıdır. Kulüp modeli birbirini tanıyan, kafa yapısı ve düşünce tarzı birbirine benzeyen insanların, daha çok sezgi gücüyle formalitelerden çok kişisel ilişkilerden oluşan bir sistemdir. * Rol Modeli (Apollo): Simgesi Yunan tapınağıdır. Rol Modeli organizasyon kelimesinden söz edilince akla gelen modeldir. Önemli olan kişiler değil, üstlenilen rol, yani yapılacak iştir. Apollo bu işin patronudur; düzeni ve kuralları simgeler. Bu model kişinin mantığına dayanır. Herşeyin mantık çerçevesi içinde yapılabileceğini yada yapılması gerektiğini savunur. Rol modelinde şirket faaliyetleri, organizasyonun iş akışını belirleyen belirli roller, bir sistem içinde birbirinden ayrılarak gruplandırılır. Bu gruplar belirli kurallar zinciri ve işlemler dizisiyle birbirine bağl... Devamı

NASIL BİR YÖNETİCİSİNİZ

2009-11-07 22:04:00

    NASIL BİR YÖNETİCİSİNİZ Yazar : Charles MARGERİSON Yayınevi : İlgi Yayıncılık Baskı : İstanbul   GİRİŞ : Yöneticiliğe Yaklaşımınız Nasıl? Ne tip bir yöneticisiniz? Yöneticiyi, başkalarının yaptıkları işten sorumlu kişi olarak tanımlıyoruz. Herkesin çalışma yolu farklıdır, başarılı olabilmesi için güçlü yönlerini geliştirme, zayıf yönlerini de en aza indirmesi gerekir. ‘Yöneticiler eğitilebilir mi?’ sorusuna evet diye cevap verilebilir. Her insan fıtratına göre yönetim tarzı sergiler. Zeka, öğrenimle bir noktaya getirilse de, önemli bölümü anne ve babamızdan kalıtımsal olarak kalmaktadır. Acaba bir okulu idare eden yönetici, aynı şekilde fabrikayı da idare edebilir mi? Yazar, bütün koşullarda ve farklı durumlarda etkili olabilecek bir önderin var olmadığını ileri sürüyor. Kişilerin yeteneklerini ortaya çıkarıp ona göre istihdam edilmesi gerekmektedir. Kişi, beceri ve yeteneklerini geliştirip daha çok öğrense de kolay kolay kişiliğini ve çalışma biçimini değiştiremez. Yöneticinin görevleri nelerdir? Yönetim işetmenin can damarıdır. Yöneticinin eski otoritesi zayıflamıştır. Çoğunluk otoriter kişilerden hoşlanmamaktadır. Kişiler bu saygıyı ilerindeki başarı ile kazanmak zorundadırlar. Bu gün artık ‘rıza’ yoluyla yönetim çağını yaşıyoruz. Steward, yaptığı araştırmalarda yöneticilerin vakitlerini % 75’ini başkaları ile konuşarak geçirdiğini saptamış. Bu yönden, konuşma yeteneği yönetici için önemlidir. Yöneticiler hem konuşmayı, hem dinlemeyi bilmelidirler. Dikkat! ‘Bu kitabı kendi kendinize uygulamanız gerekmektedir. Kitaba hiçbir katkıda bulunmayıp, okuyanlar ondan bir şeyler istifade edemezler. Kitap sizden çok ... Devamı

JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ

2009-11-07 22:03:00

    JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ Yazar : Kazuo MURATA Yayınevi : Rota Baskı : İstanbul / 1995 / 105 shf.   BÖLÜM 1 Japonya’yla Rekabete Giriş......: Japonya’daki Japon şirketlerini yenmek için belirlenen stratejiler: Japonya’dakine eşit yada onların üstünde kalite düzeyleri saptamak.Japonya’daki verimlilik düzeyine ulaşmak.Çalışmayı üç vardiya halinde düzenlemek. Sürekli kendini geliştirme maliyetleri düşürüp fiyatları artırmaya yönelik baskı. Eğer rutin işlerin bütün zamanlarını aldığı gerekçesiyle insanlar kendilerini ve çalışma düzenlerini geliştirmeye yönelmezse, sorunlar sürüp gitmekle kalmayacak yeni sorunlar çıkarak maliyetin daha da yükselmesine neden olacaktır Japon yöntemleriyle rekabet edebilecek kendi yönetim sistemimizin oluşturulması: Rekabet, kendini geliştirmek için çok iyi bir fırsat sağlar. Tıpkı sporda olduğu gibi: Rekabet olmazsa oyuncular yeteneklerini daha iyiye götürmeyi başaramazlar. Tüm şirket çalışanlarının iş ortamında tatmin bulmaya teşvik edilmesi önemlidir. Yeni yönetim tarzının amacı, tüm şirket çalışanlarını işlerine ilgi duymayı teşvik etmek, işlerinden zevk almalarına yardımcı olmak ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanımak olacaktır. BÖLÜM 2 Personel Politikaları ........: Kötü alışkanlıkların bırakılması: Yöneticilerin öncülük edeceği temel bir görev tüm şirkette “onlar ve biz” anlayışının yıkılmasını sağlamaktır. Eğer şirket çatısı altında onlar ve biz anlayışı hakimse, bireysel verimi artırmak asla mümkün olmayacaktır. Bu nedenle her şeyden önce bu anlayışa dayalı ilişkilerin ortadan kaldırılması gerekir. Esnek çalışma uygulamaları yöneticilerle... Devamı

GERİLİM ALTINDAKİ YÖNETİCİ

2009-11-07 22:02:00

    GERİLİM ALTINDAKİ YÖNETİCİ Yazar : Jena E. YATES Yayınevi : İlgi Baskı : İstanbul / 1989 / 190 shf.   BÖLÜM-1 Çağdaş Yöneticinin Yaşamı Ve Gerilim Kronikleşmiş gerilim bugün tüm yöneticileri tehdit eden başlıca sağlık sorunu olmuştur. Kendi teknolojimizin kurbanı olduğumuz kesinlikle ortadadır. Teknolojinin hızla gelişmesiyle, modern makinelerin hızı iç bünyemizdeki sistemlerin de hızlanmasına yol açmış, bazılarının “telaş hastalığı” diye adlandırdıkları yeni bir hastalığın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Gerilim Ve Kalp Yaşamları büyük sorumluluklar, rekabetler ve gerginlik içinde geçenlerin ise, kalp krizine yakalanma ihtimalleri çok daha yüksektir. San Fransisko’lu kalp uzmanı Dr.Meyer Friedman ile Montreal Üniversitesi’nden gerilim üzerine araştırma yapan Dr.Hans Selye’nin çalışmaları, gerilim ile kalp rahatsızlığı arasında doğrudan bir bağ olduğunu ortaya çıkarmıştır. Gerilim Ve Yüksek Tansiyon Kalp hastalıklarının en önemli nedenlerinden olan yüksek tansiyon ABD’de yılda 60.000 kişinin ölümüne yol aşmaktadır. Hayat sigortası istatistiklerine göre, tansiyonu 150/100 olan 35 yaşındaki bir kişinin ömrü, tansiyonu 120/80 olan yine aynı yaştaki birine oranla 16.5 yıl daha kısadır. Yüksek tansiyon özellikle beyin ve kalp için zararlıdır. Bu araz, beyne oksijen sağlayan damarlarda çatlama yapabilir ve sonuçta beynin ihtiyacı olan oksijen sağlanmadığından felce neden olur. Gerilim Ve Kanser Kanser her yıl 750.000 Amerikalının hayatını tehdit etmektedir. Bazı araştırmacılar, bunun yoğun gerilimle ilgili olduğuna inanmaktadır. Gerilim Ve Diğer Hastalıklar Dr.Selye’nin açıklıkla belirttiğine göre, bazı hastalıkların temelinde kesin nedenler (belli bir mikrop ... Devamı

BAŞARILI EKİP OLUŞTURMA

2009-11-07 22:01:00

    BAŞARILI EKİP OLUŞTURMA Yazar: Donald H. WEISS Yayınevi: Rota Yayınları   GİRİŞ Bir ekibin performansının niteliği, ekip liderliğinin niteliğine yakından bağlıdır. Yüksek performans gösteren ekipler yarım önlemlerle ortaya çıkmaz. Sizin, yönetiminizin ve ekip üyelerinin dikkate değer çabaları olmadan böyle bir ekip yaratılamaz. Ekip kuruculuğunun getirdiği en önemli değişiklik, işini yapmakta kişiyi gereksiz sıkı kontrollerden kurtarmasıdır. Ekip kuruculuğu ve ekip liderliği, liderleri ve izleyicileri sonunda bir işe; ortak amaçların, hedeflerin ve niyetlerin başarıyla gerçekleştirilmesine katılan partnerlere dönüştürür. EKİP OLUŞTURMANIN GEREKÇESİ Ekip oluşturmak hem yönetimin, hem de yönetim dışında kalanların isteklerini karşılayacak iki amaca hizmet etmelidir: 1. Öncelikleri belirlemek için beraber çalışarak işin sonuçlarını iyileştirmek, problemleri çözmek, kararlar almak ve grup içindeki çalışma ilişkilerini düzeltmek, 2. Grup üyeleri arasındaki kişisel ilişkileri düzelterek, grup üyelerini gereksiz yakın gözetimden kurtararak, yaşamlarını zenginleştirerek, yaptıkları işin efendisi olmalarına izin vererek, işleri başarıyla yapmaktan elde edilen yararlara katılmalarını sağlayarak çalışma yaşamının niteliğini iyileştirmek. Ekip oluşturmada gerçek bir başarı için sizin, yönetimin ve grup üyelerinin bu iki amaca bağlanması zorunludur. İddia edildiğine göre, okumak yüze 10, duymak yüzde 20, okur ya da dinlerken seyretmek yüzde 30,bir işin yapılmasını izlemek yüzde 50, kavrayış sağlarken işin yapılmasına katılmak yüzde 70 oranında kavrayış getirir. İşin kendisini yapmada (ya da taklit etmede) ise yüzde 90'a çıkar. EKİP NEDİR Ekipler; görece küç&... Devamı

BAŞARISIZ YÖNETİCİLER

2009-11-07 22:00:00

    BAŞARISIZ YÖNETİCİLER   Yazan : John Mc CARTHY Yayınevi : İlgi Baskı : İstanbul / 1989 / 283 shf.   İşinizi Ne Gözle Görüyorsunuz? Bazı Yöneticiler Görevlerini Yanlış Anlar Yöneticiler, sorumluluk isteyen yeni görevlerinde, tek başına karar verme imtiyazından hoşlanıyor olsalar da, yalnızlık çekmedikleri o “eski günler”i özlemeden edemezler. Bu yüzden, “arkadaşlardan biri”ymiş gibi davranmaya başlarlar. O zaman da, çoğunlukla çevrelerindeki kişilerin saygısını kaybederler. Laubalilikten nefret doğar diye eski bir atasözü vardır. Astlar üstlerine saygı duymak isterler. Subaylara verilen özel haklar, erlerin de yükselip aynı düzeye varma hevesini artırır. Karşımızdakinin tüm zeka düzeyini, bizim iyi bildiğimiz bir konudaki söylediklerine dayandırır, öyle ölçeriz. Başarılı bir yöneticinin soğuk ve mesafeli olması gerekir de demiyoruz. Ama başarılı yöneticilerin dengeyi sürdürebilme yeteneğine sahip olduğunu belirtmek istiyoruz. Yönetici, daha önce elemanlarının aklına gelmemiş yeni çözüm yolları önerme yeteneğini artırdıkça, astların şeflerinin profesyonelliğine duydukları saygı da artar. Saygı arttıkça laubalilik azalır. Hala “İyi Adam” Olmaya Çalışmak Eğer bir elemanın verimliliği yetersizse, üstü de daha önce kendisine hiçbir şey söylememişse, üst uyarıda bulunma zorunda kaldığı zaman, eleman haklı olarak bozulur. Kötü verimliliğin bir başka nedeni de kötü iletişimdir. Yanlış anlamanın tehlikeleri konusunda ciltler dolusu kitap yazılmıştır. Talimatı veren yöneticilerden kaç tanesi birkaç dakikayı kaybetmeyi göze alıp da elemanından, duyduklarını, dinlediklerini tekrarlanmasını ister?Böyl... Devamı

BAŞARILI TOPLANTI

2009-11-07 21:00:00

    BAŞARILI TOPLANTI   Yazar : Greville JANNER Yayınevi : Rota Yayınları   ÖNSÖZ Bu kitap bir toplantıda nasıl en iyi şekilde hitap edileceğini; kendini savunmanın ve düşünüp konuşmanın temel kurallarını; bir toplantıya nasıl hazırlanılıp, bunun nasıl örgütlenip nasıl yürütüleceğini; kürsüden veya dinleyici sıralarından toplantıyı nasıl kazanacağınızı; basınla nasıl başa çıkacağınızı ve kamera karşısında nasıl davranacağınızı açıklıyor. 1.TOPLANTILARDA HİTAP Ayakta Düşünmek: Ayakta iken hakimsinizdir. Oturduğunuzda ise herkesle aynı seviyede. Konuşmanızın başında, dinleyicilere ve kendinizi kontrol altına alın. Ayağa kalkmadan önce elbisenizi ve kravatınızı düzeltin., kalkınca da mikrofonunuzu. Başlamadan önce kendinize zaman tanıyın. Dinleyicilerin dikkatlerini toplamasını ve sessizleşmesini bekleyin, sonra konuşmaya başlayın. Esas noktaları belirleyin ve her birini ayrı bir karta yazın. Konuşmalarını okuyarak yapanlar oldukça seyrek kazanırlar. İlk ve son sözler en önemlileridir. Güvenin anahtarı, konunuzu ve dinleyicilerinizi bilmenizdedir. Dinleyiciniz sadece kişilere değil aynı zamanda o günkü ruh hallerine de bağlıdırlar. Notlarınız koltuk değneği olarak değil yol göstericiler olarak kullanılmalıdır. Dinleyicilerin ilgisini sıcak tutmak için, hızınızı ve konuşmanızın içeriğini ayarlayın. Siz konuşurken konuşmalarına izin vermeyin. Sesiniz duyulmuyorsa akustiğe göre sesinizi ayarlayın. Sesinizin gümbürdemesi hiç duyulmamasından daha iyidir. Toplantılara tekrar davet edilmek istiyorsanız hazırlanın ve ayakta düşünmeyi öğrenin. İletişim: İletişim Düşüncelerin aktarımıdır. İlk cümlenizle işe başlayın. Basit ve açık sözcükler kullanın. Basitlik içtenlik demektir. Göz&... Devamı