AVRUPADA YÖNETİCİ EĞİTİMİ

2009-11-07 21:58:00

    AVRUPADA YÖNETİCİ EĞİTİMİ Yazar : Alison ALSBURY Yayınevi : Milliyet Yayınları Baskı : İstanbul / 1996 / 243 shf.   GENEL YÖNETİCİ EĞİTİMİ Bu bölüm genel nitelikte ola, genel yönetim becerilerini öğrete, ortak yönetim sorunlarını paylaşan ve her düzeydeki yöneticiler karşılaşabilecekleri sorunları ele alan programları incelemektedir. bununla birlikte uluslararası boyutu veya Avrupa boyutu üzerinde duran programları dışta tutmaktadır. Bölümlemeler bir ölçüde yapay olmakla birlikte, bu bölüm üç kesime ayrılmıştır: Genel yönetim programları: strateji yönetimi ve proje yönetimi, bazı programlar her üçünü de kapsamaktadır. Bölümleme programın içeriğinin bütününe değil, esas vurgusuna dayalıdır. Temel örgütsel değişim genellikle stratejik amaçlardaki önemli bir değişikliğin bir sonucu olduğundan, stratejiye ilişkin kesim, örgütsel değişim ve bunun sonuçlarına ilişkin programları da içermektedir. GENEL YÖNETİM: Genel yönetim gereksinimleri, ideal olarak, bunun içinde yer alan yöneticiler kadar çeşitli olmalıdır. Meslek yaşamlarının farklı aşamalarında bulunan yöneticiler ve farklı örgütsel kültürlerden gelen yöneticilerin gereksinimleri farklı olacaktır. En üst düzey yöneticiler, belki de büyük örgütlerin genel müdürleri, kendilerini daha fazla geliştirebilmek için deneyimleri bir araya getirmeye ve entellektüel bir meydan okuma ile karşı karşıya kalmaya gereksinim duyabilirler. Genel müdürler, genel yönetim tekniklerin ilişkin deneyime sahip oldukları ve fonksiyonel yöneticilerin becerileri çok özel olabileceği için, genel müdürlerin gereksi... Devamı

Hukukta İmza

2009-11-07 21:55:00

Hukuk sistemimizde imza çok önemli sonuçlar doğuran bir işlemdir. Çoğu kez ne yazık ki hukukla ilgili çok bilgisi olmayan kişilerin imzanın nasıl, ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı hakkında çok yetersiz bilgileri olduğunu gözlemliyoruz. Bunun sonucu olarak da gerekli prosedürleri bilmeden ve de bir hukukçuya danışmadan kullanılan imzalar telafisi mümkün olmayan ve istenyen hukuki sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sayfada Türk Hukuk Sisteminde "imza" prosedürünün önemi ve imzanın ne şekilde ve nelere dikkat ederek kullanılması gerektiğiyle ilgili çeşitli bilgiler derlenmiş, ayrıca uygulamada sık rastlanan bazı olaylardan da örnekler verilmiştir: Pek az kişi maddi değeri en yüksek varlığının imzası olduğunun farkındadır. Maddi durumunuz ne olursa olsun en değerli varlığınız imzanızdır. İmzanız ile telaffuz dahi edilemeyecek miktarlarda borç altına girebilir, tüm malvarlığınızı birine bağışlayabilir, pek çok suçu farkında olmadan işleyebilir ve daha pek çok hukuki işlemi yapabilirsiniz. Bu nedenle imzanızı herşeyden iyi korumanız ve çok dikkatli ve bilinçli kullanmanız en önemli hukuki güvencenizdir. Hukukda imza prosedürü ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sayılabilir: - İmzanız kolay taklit edilemeyecek bir imza olmalıdır. Bu nedenle paraf, basit işaretler, karalamalar, kısa imzalar kullanmaktan kaçınmanız gerekir. En iyi imza açık isim ve soyadınızının tamamını kısaltmadan içeren el yazınızdır. - İmzanız en cimri şekilde harcamanız gereken maddi değerinizdir. Nereye ve ne için harcadığınıza çok dikkat etmeniz gerekir. - İmza attığınız her belge hayati derecede önemlidir. Bir belgeyi konusu ne olursa olsun okumadan imzalamak yapılabilecek en ... Devamı

Eğitim Hakkı

2009-11-07 21:53:00

I-GENEL OLARAK Eğitim ve öğretim insanların yaratılıştan sahip olduğu, en temel uğraş alanlarından birisidir. Eğitim ve öğretim dünya nimetlerinden faydalanmanın ötesinde insanın toplum içinde kendisine etkili ve eylemli bir yer bulabilmesinin de en önemli şartıdır. Eğitim faaliyeti ile insanın toplumla ilişkisi karşılıklı etkileşim ve iletişim sağlamakta, ayrıca bir çok ihtiyaçta bu faaliyet sonucu temin edilebilmektedir. Eğitim ve öğretim ile ilgili temel haklar ve ödevler ve bunlarla ilgili her türlü ulusal ve uluslar arası kanuni düzenleme ve belgeler insan hakları ile ilgilenenlerin önemli bir uğraş alanıdır.1 Temel bir hak olan eğitim ve öğretim hakkının kanımıza göre ilk önce tanımını yapmak gerekmektedir. Buna göre eğitim insanın yaradılışında var olan bütün bilgi ve kabiliyetleri baz alarak onu yönlendirmek, geleceğe hazırlamak, hayatı boyunca gerekli bilgiyi nasıl elde edeceğini öğrenmesine yardımcı olmaktır. Öğretim ise bilgiyi bulmak, kazanmak, bilgiyi kazanma yolunun ve kazanılan bilgiyi hafızada tutarak yeri geldiğinde kullanabilmek için hatırlamaktır. Bu anlamda eğitim irfanı, öğrenim ise kültürü geliştirir.2 Tarihi süreç içerisinde insanların birey olarak yaşayabilmeleri ve toplum dışı kalabilmelerinin mümkün olamayacağı görüşünden hareketle insanlar toplumun kurallarına uymak ve bu kuralları gerçekleştirmek için devlet organizasyonu yapmışlar. Devlet toplum kurallarını düzenlemiş ve hangi hakların kullanılacağını tespit ve tayin etmiştir. Sosyal devlet anlayışının gelişmesi ile devletin önemli görevlerinden biride topluma eğitim hizmetlerinin sunulması olmuştur. Bu konu özellikle son iki yüzyılın devlet felsefesi tartışılmaları içinde yoğun bir şekilde yerini almıştır. Sosyal devlet eğitim ve öğretimi devlet... Devamı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2009-11-07 21:47:00

**Anayasa'daki en son değişiklik 23.7.1995 günü TBMM'de kabul edilen 4121 sayılı Yasa ile yapılmıştır. Anayasa değişikliğini gerçekleştiren yasa, 26 Temmuz 1995 günkü Resmi Gazete'de yayımlanarak 75'inci madde değişikliği dışında yürürlüğe girmiştir. Değişen bu maddeler koyu renk yazılmış olarak eklenerek son haline kavuşturulmuştur. BİRİNCİ KISIM / GENEL ESASLAR İKİNCİ KISIM / TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER ·                     ·                     BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER ·                     ·                     İKİNCİ BÖLÜM - KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERI ·                     ·                     ÜÇÜNCÜ BÖLüM - SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER ·                     ·                     DÖRDüNCÜ BÖLÜM - SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER ÜÇÜNCÜ KISIM / CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI ·                     ·      ... Devamı

MGK 28 Şubat Kararları

2009-11-07 21:44:00

MGK kararları Milli Guvenlik Kurulu'nun 28 Subat 1997 tarih ve 406 Sayılı Kararına Ek-A (rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alinması gereken tedbirler) 1-Anayasamızda cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın 4'üncü maddesi ile teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı, bunun korunması icin mevcut yasalar hiçbir ayırım gözetmeksizin uygulanmalı, mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni duzenlemeler yapılmalıdır. 2-Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Milli Egitim Bakanlığı'na devri sağlanmalidir. 3-Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk milletini çağdas uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çesitli mihraklarin etkisinden korunması bakımından: a-8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı. b-Temel eğitimi almış çocuklarin, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam edebileceği Kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal duzenlemeler yapılmalıdır. 4-Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır. 5-Yurdun çesitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, bunlar Diyanet İşleri Baskanlığı'nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir. 6-Mevcudiyetleri 677 sayılı... Devamı

Abdussamet'ten mükemmel KUR'AN'I KERİM ziyafeti 3

2009-11-05 19:25:00

<div><object width="480" height="398"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6ap3s&related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x6ap3s&related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="398" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x6ap3s_abdussametyten-mukemmel-kuran-ziyaf_lifestyle">Abdussamet&rsquo;ten M&uuml;kemmel Kuran Ziyafeti 3</a></b><br /><i>Y&uuml;kleyen <a href="http://www.dailymotion.com/merrtt">merrtt</a>. - <a href="http://www.dailymotion.com/tr/channel/lifestyle">Diğer yaşam videolarına göz atın.</a></i></div> Devamı

Abdussamet'ten Mükemmel Kuran Ziyafeti

2009-11-05 19:18:00

<div><object width="480" height="398"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6262v&related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x6262v&related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="398" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x6262v_abdussametten-mukemmel-kuran-ziyafe_lifestyle">Abdussamet&#039;ten M&uuml;kemmel Kuran Ziyafeti</a></b><br /><i>Y&uuml;kleyen <a href="http://www.dailymotion.com/merrtt">merrtt</a>. - <a href="http://www.dailymotion.com/tr/channel/lifestyle">Yaşam, moda ve 'kendin yap' videolarına göz atın.</a></i></div> Devamı

Sagopa Kajmer-Bağdat

2009-11-05 19:14:00

<div><object width="480" height="332"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6zw39&related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x6zw39&related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="332" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x6zw39_sagopa-kajmer-bagdat_music">sagopa kajmer bagdat</a></b><br /><i>Y&uuml;kleyen <a href="http://www.dailymotion.com/MaRaZ">MaRaZ</a>. - <a href="http://www.dailymotion.com/tr/channel/music">Yüksek çözünürlüklü video keyfini yaşayın!</a></i></div> Devamı

Sagopa Kajmer-Vasiyet

2009-11-05 19:12:00

<div><object width="480" height="341"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6n3zb&related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x6n3zb&related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="341" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x6n3zb_sagopa-kajmer-vasiyet_music">Sagopa Kajmer - Vasiyet</a></b><br /><i>Y&uuml;kleyen <a href="http://www.dailymotion.com/sayit">sayit</a>. - <a href="http://www.dailymotion.com/tr/channel/music">Yüksek çözünürlüklü video keyfini yaşayın!</a></i></div> Devamı

Cübbeli Ahmet Hoca Sagopa Kajmeri Anlatıyor

2009-11-05 19:11:00

<div><object width="480" height="332"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xa2cgx&related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/xa2cgx&related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="332" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/xa2cgx_cubbeli-ahmet-hoca-sagopa-kajmeri-a_lifestyle">C&uuml;bbeli Ahmet Hoca Sagopa Kajmer&#039;i Anlatıyor (Teke Tek&#039;de)</a></b><br /><i>Y&uuml;kleyen <a href="http://www.dailymotion.com/CyberAnt">CyberAnt</a>. - <a href="http://www.dailymotion.com/tr/channel/lifestyle">Yaşam, moda ve 'kendin yap' videolarına göz atın.</a></i></div> Devamı